Disclaimer

Door deze website te bezoeken c.q. te gebruiken verklaart u (de “Bezoeker”) zich akkoord met de inhoud van deze disclaimer.

TurkseGids spant zich in om de door haar op de website geplaatste informatie juist en volledig te houden. De inhoud van de website is echter deels tot stand gekomen via een geautomatiseerd proces en afkomstig van derden en bestaat deels uit bijdragen van bezoekers van de website. TurkseGids, diens (toe)leveranciers en handelspartners staan niet in voor de volledigheid en/of juistheid van de inhoud van deze website. Dit geldt ook voor TurkseGids content die op sites van derden getoond wordt.

Bezoeker is verantwoordelijk voor alle bijdragen die hij of zij op de website plaatst en zal zich onthouden van het plaatsen van inbreukmakende of anderszins onrechtmatige bijdragen. De bijdragen van bezoekers op de website reflecteren niet noodzakelijkerwijs de mening van TurkseGidsl, diens (toe)leveranciers en handelspartners. TurkseGids is niet verantwoordelijk voor de inhoud of herkomst van alle bijdragen binnen de site geplaatst door gebruikers. Bovenstaande geldt ook voor TurkseGids content die op sites van derden getoond wordt.

Bezoeker verleent TurkseGids het recht om de door Bezoeker aangeleverde bijdragen kosteloos, wereldwijd en eeuwigdurend te gebruiken op haar website of anderszins en/of om deze beschikbaar te stellen aan diens (toe)leveranciers en handelspartners. Verder gaat Bezoeker er mee akkoord dat TurkseGids de bijdragen naar eigen inzicht zonder enige vorm van verantwoording of aansprakelijkheid tegenover Bezoeker mag verwijderen en/of bewerken.

Bezoeker zal TurkseGids, diens (toe)leveranciers en handelspartners vrijwaren tegen aanspraken van derden ten gevolge van het handelen van Bezoeker in strijd met deze Disclaimer.

TurkseGids, diens (toe)leveranciers en handelspartners aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

TurkseGids heeft geenszins de bedoeling om inbreukmakend of anderszins onrechtmatig materiaal te plaatsen op de website. Om het risico van een dergelijke plaatsing te minimaliseren, wordt steekproefsgewijs door “moderators” toezicht gehouden op de aangeleverde bijdragen. Wanneer blijkt dat ondanks deze maatregelen toch inbreukmakend of anderszins onrechtmatig auteursrechtelijk materiaal is opgenomen, verzoekt TurkseGids u contact op te nemen met TurkseGids via support@turksegids.nlContactformulier:
Uit veiligheidsoverwegingen kunt u ons contactformulier alleen invullen als u JavaScript ingeschakeld heeft.
Ik wil adverteren op TurkseGids.nl
Ik heb een vraag
Neem contact met mij op
Stuur mij een brochure
Anders, namelijk..   

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
BerichtKampanya reklamlarınız için TurkseGids.nl'e tıklamanız yeterli! © 2019 TurkseGids