Persoonlijke hulp nodig?

placeholder

content ontwikkelen

In 6 stappen ontwikkelen wij kwalitatieve content

Wij zorgen voor kwalitatieve content, wat relevant is, wat moet aansluiten bij de behoeften van de klant. We kijken vanuit dat perspectief naar de content en je publiek.

Ontdek de mogelijkheden

Juiste content is belangrijk

Onze specilaisten zorgen voor juiste content met de juiste strategie

Juiste content is niet zomaar content plaatsen, maar de juiste zoekwoorden en juiste opbouw van zinnen verwerken in de website. Overigens is het van belang dat u website goed gevuld is met juiste en relevante content. Wij screenen en daar waar nodig is vullen we uw website zo optimaal mogelijk met de juiste informatie.

Stap 1

De voorbereidingen

Vaak beginnen we met schrijven en komt er een tekst tot stand. Vaak is dat dan “het op vanzelfsprekende manier letters combineren tot woorden en die op een bepaalde volgorde plaatsen waardoor het lijkt op een zin, de zinnen met elkaar vormen dan een tekst”.  We zorgen voor de juiste volgorde van woorden en zinnen moet wel een logische constructie en opbouw hebben.

 • We weten wie je publiek is, wie gaat jouw artikel lezen en wat wil hij/zei met het lezen van het artikel bereiken
 • Op welk device en op welke wijze gaat de lezer de content lezen, dat vraag ook iets van de opbouw van de content
 • We denken na over het onderwerp, gaan niet klakkeloos schrijven, organiseren een brainstorm over het onderwerp, de elementen die in het artikel moeten en de wijze waarop de content wordt samengesteld
 • In onze voorbereiding bepalen we wat er niet in het artikel moet, iets ontwikkelen wordt ook gevormd door vaststellen wat je niet doet
 • We verzamelen onderzoeken en onderbouwing die we gebruiken om de inhoud van je tekst te verstevigen

In deze fase leggen we de basis voor de content die we gaan produceren. 

placeholder

Stap 2

De opzet

We weten nu waar we het wel en waar we het niet over gaan hebben. Dat betekent dat we een eerste idee op papier gaan zetten.

 • We bepalen welk format we gaan gebruiken, over het algemeen is het een tekstdocument
 • Stellen een lijst samen met de belangrijkste punten die in het artikel moeten komen te staan; dit is de eerste grove outline van het artikel
 • Vervolgens stellen we in concept de eerste kopregels vast die in het artikel komen te staan
 • Bepalen daarna  de volgorde en de logica van de kopregels en de belangrijkste punten die je wilt bespreken

De eerste concept staat nu op hoofdlijn maar wel in een logische context.

placeholder

Stap 3

Het eerste concept

Aan het eind van stap 2 is de basis gelegd voor het eerste concept. Nu gaan we in stap 3 op een creatieve manier verder invulling geven.

 • In deze stap kijken we in hoeverre en op welke wijze we creatief kunnen zijn binnen de kaders van het onderwerp van het artikel
 • Hoe groter de originaliteit is hoe groter de kans is dat mensen het lezen, daarom verzamelen we met onze specialisten vanuit verschillend perspectief en kijk we met hen naar de invulling van het concept
 • De lezer wilt kwaliteit, het ene artikel is meer geschikt voor creativiteit dat een ander artikel; dat hangt mede samen met de input die we hebben verzameld bij de voorbereidingen voor het schrijven van het artikel
placeholder

Stap 4

Herzien van het eerste concept

Het eerste concept geeft nu een duidelijker beeld. We hebben de eerste opzet nu aangepast inmiddels en de creatieve elementen zijn toegevoegd. Nu zorgen we ervoor dat het artikel zodanig aangepast wordt dat het alleen maar beter er van kan worden.

 • Over het algemeen veranderen we hier 10 tot 20% van de inhoud van het artikel in deze stap verwijderen we die content die geen relevante bijdrage heeft in het artikel en als zodanig geen toegevoegde waarde heeft
 • We zorgen ervoor dat de lezer niet zult afhaken
 • Het kan zijn dat er op sommige plekken, mede door het verwijderen van teksten, minder logica in de opbouw zit, deze opbouw moet er wel weer inkomen, we zorgen dus dat de tekst goed loopt

Het content is nu goed in beeld. Voordat we gaan publiceren doorlopen we echter nog wel de volgende 2 stappen.

placeholder

Stap 5

Het proeflezen van het artikel

Na de eerste 4 stappen hebben we het overgrote deel van het artikel af. Inmiddels zitten we als auteur zo diep in het artikel zelf dat we over zaken heen gaan lezen. We betrekken verschillende specialisten en vragen hen het artikel te lezen. Zodat zei ook een substantiële bijdrage aan de kwaliteit van de content leveren.

 • Deze controleren de spelling, de spelling controle functie in de verschillende tekstverwerkingsprogramma’s zijn niet altijd even betrouwbaar en secuur
 • In de snelheid dat we schrijven kan het zijn dat we woorden verkeerd hebben geschreven of hebben weggelaten
 • We zorgen voor de juiste plaatsing van de punten en komma’s (en andere leestekens)
 • Ook zorgen we voor een consistente en eenduidige structuur en opbouw van de tekst
placeholder

Stap 6

Afronden van het artikel

Tenslotte ronden we het af. 

 • Je hebt nu een waardevolle en unieke content voor je website
 • Google geoptimaliseerd

 • Betere vindbaarheid

Wil je ook een unieke en Google vriendelijke website hebben? Laat onze specialisten samen met je kijken voor de juiste content.

Ik wil gratis voorstel

placeholder